turkish business translation

Translation of Franchise Agreements

A Franchise Agreement is a legal, binding contract between a franchisor and franchisee, enforced in Turkey. A franchise agreement contents can vary in content depending upon the franchise system, the state jurisdiction of the franchisor, franchisee, and arbitrator.

A typical franchise agreement contains :

 • Uniform Franchise Offering Circular (UFOC)or FDD Franchise Disclosure Document (FDD)
 • Disclosures required by state laws
 • Parties defined in the agreement
 • Recitals, such as Ownership of System, and Objectives of Parties
 • Definitions, such as: Agreement, Territory Area, Area Licensee, Authorized deductions, Gross Receipts, License Network, The System Manual, Trademarks, Start Date, Trade name, Termination, Transfer of license.
 • Licensed Rights, such as: Territory, Rights Reserved, Term and Renewal, Minimum Performance Standard
 • Franchisors Services, such as: Administration, Collections and Billing, Consultation, Marketing, Manual, Training
 • Franchisee Payments, such as: Initial License Fee, Training Fees, Marketing Fund, Royalties, Renewal fee, and Transfer fee
 • Franchisee Obligations, such as: Use of Trademarks, Financial Information, Insurance, Financial and Legal responsibility
 • Relationship of Parties, such as: Confidentiality, Indemnification, Non-Compete
 • Transfer of License, such as: Consent of franchisor, Termination of license, Termination by licensee, Termination by licensee
 • Other provisions
 • Governing law
 • Amendments
 • Waivers
 • Arbitration
 • Severability

We have extensive experience in translation of franchise agreements. This expertise means that the translator assigned to translating your contract will use only the most appropriate business terminology based on his / her legal knowledge required to translate into the target language. Translators working for Turkish Translation Services have in-depth experience with different types of business organizations and have competence in the language of business contracts. In order to expand their limits of business translation capabilities, they are specialised in economics and international commerce, and they follow developments in their fields in order to keep up-to-date.

Turkish Translation Services is a professional translation agency having an extensive understanding with respect to the need to stick to tight deadlines. We are aware of the fact that it can sometimes be essential for the growth of your business to have a contract translated on such short notice. Therefore, as we receive your quote, we will get back to you in an hour at most, and provide you with information on the exact time and conditions for the completion of the translation of your franchise agreement. Then, you can be assured that we will deliver your franchise agreement by its guaranteed deadline.

We, at Positive Translation Services, are deeply experienced and fast in delivering high quality business translation services.

    AAA BAYİLİK ÇALIŞMA ŞARTLARI

1)    Genel koşullar:

A.    Corner bayi olarak çalışılacak mağaza mutlaka bulunacağı bölgenin çarşı merkezinde ve diğer kurumsal markalarında bulunduğu ana cadde üzerinde olmalıdır. Bayilik alınacak mağazada her hangi bir m2 sınırlaması yoktur.

B.    Bayii mağazasında, AAA haricinde de başka markalı ürünleri ve ürün gruplarını da bulundurup satabilme hakkına sahiptir.

C.    Bayilik sözleşmesi imzalanan noktalarda kullanılacak kurumsal tabelanın ölçüsü sadece şirket tarafından belirtilen ölçülerde olacaktır.( 0.78 cm * 0.26 cm  * 0.15 cm ).Bayi bunun dışında hiçbir ölçü ve karakterde AAA’e ait tabela kullanamaz. AAA’e ait standart dışında kullanılacak tabela tespitinde bayie uyarı yazısı gönderilecek 1 hafta içerisinde sökülmezse hukuki süreç başlatılacaktır.

D.    Şirket, bayiinin mağazasında kullanılacak; basılı ve görsel malzemelerle, poşet, askı, hediye paketi gibi tüm emtiayı bayie fatura edecektir.

E.    Bayilik anlaşması biten noktalardaki kurumsal tabela bayii tarafından hemen kaldırılacak, aksi takdirde hukuki yaptırımlar uygulanacaktır. 

2)    Ticari koşullar:

F.    Bayii, sipariş alımını çek ile yapacaksa şirkete, vermiş olduğu sipariş %............ Kadar kesin ve süresiz banka teminat mektubu verecektir. Teminat mektubu masraflarının % 50 bayi’e, % 50’i Marka Tekstil’e aittir. Bayii bankadan alacağı yıllık masraf dekontunun % 50 si kadar olan tutarı KDV dâhil olmak üzere firmaya fatura edecektir.

G.    Çekli alımlarda verilecek olan banka teminat mektubu tutarı bayii tarafından belirlenecektir. Vadesi gelmemiş çeklerde dâhil olmak üzere toplam risk verilecek olan teminat tutarı içerisinde hesaplanacağı için, daha sonra oluşturulacak RPT siparişlerde göz önünde bulundurularak bu tutar belirlenmelidir. Diğer koşullar karşılıklı görüşmeler esnasında detaylandırılıp karara bağlanacaktır.

3)    Ürüne yönelik koşullar:

H.    Bayi, herhangi bir kotaya bağlı kalmadan sipariş adedini kendisi belirleyeceği için “ Sezon Sonu Ürün İade “  hakkı bulunmamaktadır.

İ.      Sezon içerisinde, yine ilgili sezona ait müşteri defolu iadeleri bayii tarafından şirkete gönderilebilmektedir.

J.     Sezon içerisinde çek ile çalışıp teminat mektubu veren bayi’lerle limitleri el verdiği süre içerisinde “TURUNCU KOLİ” olarak adlandırılan bir çalışma ile sipariş desteği sağlanmaktadır. Bu çalışma ile bayiinin çok sık merkeze gidip gelme külfiyeti ‘de ortadan kalkmaktadır. İşleyiş aşağıdaki şekilde gerçekleşecektir. Şirkete ait mağaza raporlarında iyi sattığı izlenen ve bayiinin daha önce koleksiyon seçiminde görmediği ürünler, gönderim ve alım masrafları Marka Tekstil’e ait olmak üzere bayie “TURUNCU KOLİ” ile adlandırılan sevkiyat ile gönderilir. Bayii bu ürünler içerisinden istediği ürünü asortisi bozulmadan alır, diğerlerini ise yine şirkete iade eder.

K.    Şirket mağazaları % 30 ve % 50 oranlarında olmak üzere sezonda 2 defa indirim yapmaktadır. Şirket mağazaları indirime girmeden 20 gün önce merkez depo indirime sokularak Corner Bayilere alışta bir avantaj sağlanır. Şirket Mağazalarının % 30 indirime gireceği dönemde Depo İndirimi % 25, Şirket Mağazalarının % 50 indirime gireceği dönemde ise Depo İndirimi % 40 olarak Corner Bayii Alış Fiyatlarına uygulanacaktır.

  

business translation turkey
business translation services
turkish translation services