turkish employment translation

Translation of Employment Agreement

A business form called an employment agreement which an employer agrees to employ an employee and outlines the employees duties, duration of employment, compensation, nondisclosure agreement and option to terminate.

We have extensive experience in translation of employment agreement. This expertise means that the translator assigned to translating your contract will use only the most appropriate business terminology based on his / her legal knowledge required to translate into the target language. Translators working for Turkish Translation Services have in-depth experience with different types of business organizations and have competence in the language of business contracts. In order to expand their limits of business translation capabilities, they are specialised in economics and international commerce, and they follow developments in their fields in order to keep up-to-date.

Turkish Translation Services is a professional translation agency having an extensive understanding with respect to the need to stick to tight deadlines. We are aware of the fact that it can sometimes be essential for the growth of your business to have an employment agreement translated on such short notice. Therefore, as we receive your quote, we will get back to you in an hour at most, and provide you with information on the exact time and conditions for the completion of the translation of your employment agreement. Then, you can be assured that we will deliver your contract by its guaranteed deadline.

We, at Turkish Translation Services, are deeply experienced and fast in delivering high quality business translation services.

 - Sample Employment Agreement in Turkish -

 
İŞVERENİN 
ADI VE SOYADI 
ÜNVANI 
İŞYERİ ADRESİ

 

 
SSK İŞYERİ SİCİL NO 
  
İŞÇİNİN 
ADI VE SOYADI 
DOĞUM YERİ 
DOĞUM TARİHİ 
İKAMETGAH ADRESİ 
  
ÇALIŞILACAK İŞYERİ ADRESİ 
DENEME SÜRESİ 
SÖZLEŞME SÜRESİ ____/____/_______ - ____/____/______
ALINACAK ÜCRET 
ÜCRET ÖDEME ŞEKLİ 
ÜCRET ÖDEME YERİ 
ÜCRET ÖDEME ZAMANI 
SÖZLEŞME TARİHİ VE GÜNÜ 

SÖZLEŞME ŞARTLARI

1- Ücret Aylıktır.
2- Mesai iş yerinde ilan edilen şartlar dahilinde yapılacaktır. İşçi işyerinde meydana gelen mesai saatlerindeki değişikliklere riayet etmek zorundadır.
3- İş şartlarına göre gerektiği zamanlarda normal günler, hafta tatili, bayram günlerinde çalışma ve fazla mesai yapılacaktır.
4- Yıllık ücretli izin iş şartlarının uygun olacağı ve işveren tarafndan belirlenen zamanlarda kullanılacaktır.
5- İşçi, işverene bağlı aynı konudaki bir başka işyerinde işverenin isteği üzerine çalışmak zorundadır.
6- İşçi, işte kullanılmak üzere kendisine teslim edilen malzeme, alet ve edavatı ve işyerinde bulunan diğer teçhizatı iyi kullanmayı ve israf ve zayi etmemeyi ve zarar verdiği takdirde zarar verdiği miktarın tamamını ödemeyi kabul eder.
7- Sözleşmede bulunmayan diğer hususlar hakkında İş Kanunu hükümleri geçerlidir.
8- Bu sözleşmeden doğacak ihtilaflar vukuunda __________________mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.
     (işyeri şartlarınız ve işyeri faaliyet konunuzla ilgili olarak bu maddeleri çoğaltabilirsiniz.)

  İŞVEREN                                                                                                   İŞÇİ

 

 

 

(el yazısıyla) Yukarıda yazılı hizmet akdi şartlarını okudum ve kabul ederim.

business translation turkey
business translation services
turkish translation services